Cookie Policy

Om uw ervaring met onze website te optimaliseren en te verbeteren, maakt PATTY’S KITCHEN BV gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Welke cookies worden gebruikt op onze website en waarom? Hoe kan u uw cookie-instellingen aanpassen? Het antwoord op al deze vragen en meer, leest u in deze Cookieverklaring.

1. Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand dat door uw browser wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. In dit bestand worden voorkeuren en andere informatie bewaard. U kan hierbij onder meer denken aan de taalvoorkeuren voor een website. Wanneer u onze website op een later tijdstip opnieuw be-zoekt, wordt de cookie opnieuw verstuurd naar de website. De website herkent uw browser en door het gebruik van cookies kunnen bepaalde voorkeuren worden onthouden.

De vervaltermijn van een cookie hangt af van het type cookie dat wordt geplaatst. Een session cookie wordt bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten, terwijl een persis-tent cookie handmatig van de computer moet worden verwijderd.
De Belgische wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. Aangezien cookies ook betrekking kunnen hebben op persoonsgegevens, dient deze cookieverklaring in samen-hang gelezen te worden met onze privacyverklaring, dewelke u hier vindt.

2. Welke cookies gebruiken we en waarom?
Deze website maakt zowel gebruik van cookies die worden geplaatst en beheerd door PATTY’S KITCHEN (first-party cookies of eerste partij cookies), als cookies die worden geplaatst en beheerd door een derde partij (third-party cookies of derde partij cookies, bijvoorbeeld cookies geplaatst door Google, Twitter, Facebook, YouTube, …).

Deze website kan inhoud weergeven die bij een derde partij wordt opgeslagen, zogeheten ‘embed-ded elements’. Ook in dat geval kunnen cookies worden geplaatst door derde partijen:
YouTube:
Facebook:
Google:

Wij hebben geen controle over de cookies die door deze derde partijen worden geplaatst. U beslist uiteraard zelf of u aan deze derde partijen uw toestemming geeft en raden u dan ook aan om de betreffende privacy- en cookiepolicy van deze partijen te raadplegen.

Essentiële cookies: cookies die noodzakelijk zijn om de verbinding tot stand te brengen en zijn dus nodig om onze website naar behoren te laten functioneren. Voor het gebruik van dergelijke essentiële cookies vereist de wetgeving geen voorafgaande toestemming van u als gebruiker. Wij vinden het ech-ter wel netjes om u hier toch over te informeren.

NaamVervaltermijnDoel
elementorBlijvendLaat de eigenaar van de website toe om in real time inhoud aan de website toe te voe-gen of te wijzigen.
wc_cart_hash_#BlijvendLaat toe om producten toe te voegen aan een winkelmandje op de website
wc_fragments_#GebruikerssessieStaat in voor het correct functioneren van het winkelmandje

Functionele cookies: cookies die de website in staat stellen om de aangegeven voorkeuren te ont-houden, zodat een meer gepersonaliseerde ervaring kan worden aangeboden.

Analytische cookies: cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de websitebezoekers en de prestaties van de website. Deze statistieken geven onder meer inzicht in hoe vaak de website wordt geraadpleegd en dragen bij tot de verbetering van de gebruikservaring. Wij plaatsen nooit deze cookies zonder uw voorafgaande toestemming en gebruiken de gegevens enkel voor de hieronder opgesomde doeleinden.

Onze website maakt gebruik van de externe tool Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Deze tool analyseert met be-hulp van analytische cookies hoe bezoekers onze website gebruiken. De geanalyseerde informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt op basis van deze geanalyseerde informatie rapporten op over de website-activiteit van onze bezoekers. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Tevens zal Google uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij mogelijks beschikt. Door gebruik te maken van onze website geeft u uitdrukkelijke toestemming voor het assimileren van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. PATTY’S KITCHEN heeft evenwel geen zeggenschap over de informatie die Google verzamelt via deze cookies.

NaamVervaltermijnDoel
_ga2 jaarRegistreren van een uniek ID dat wordt ge-bruikt om statistische gegevens te genere-ren over hoe de bezoeker de website ge-bruikt.
_gid1 dagRegistreren van een uniek ID dat wordt ge-bruikt om statistische gegevens te genere-ren over hoe de bezoeker de website ge-bruikt.
_gat10 minutenBeperken van aantal aanvragen.

Indien u niet wil dat er informatie over uw websitebezoek wordt overgemaakt aan Google Analytics, kan u er steeds voor opteren om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en installeren.

Meer informatie omtrent Google Analytics kan u hier terugvinden.

3. Hoe ziet u welke cookies zijn geplaatst en hoe kan u deze cookies verwijderen?
Via de instellingen van uw browser is het mogelijk om de opgeslagen cookies te bekijken en verwijde-ren. Aangezien deze gegevens niet altijd even makkelijk zijn terug te vinden, kan u de help-functie van uw browser raadplegen of surfen naar https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen.
Meer informatie over cookies vindt u tevens op: https://www.allaboutcookies.org/

4. Akkoord met ons gebruik van cookies
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Het uit-schakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen ge-bruik kunt maken.

5. Wijzigingen aan onze cookieverklaring
Deze cookieverklaring kan op elk ogenblik worden gewijzigd. Alle wijzigingen die aan deze cookiever-klaring worden aangebracht, zullen steeds op deze pagina worden geplaatst. De bezoeker dient regel-matig te controleren of er wijzigingen aan deze cookieverklaring zijn aangebracht. Indien een bezoe-ker de website blijft gebruiken na het plaatsen van een wijziging in de cookieverklaring, betekent dit zonder meer dat de bezoeker deze wijzigingen accepteert.

6. Contactgegevens
Indien u een vraag heeft met betrekking tot deze cookieverklaring, kan u deze steeds richten aan vol-gend e-mailadres: info@pattyskitchen.be

Deze cookieverklaring werd laatst bijgewerkt op 8 december 2022.